جدید ترین عناوین خبری امروز
Registering new users is currently not allowed.
تاج خورشید
تاج خورشید داغ‌تر از سطح آن است

علت گرمای تاج خورشید چیست؟

تاج بیرونی‌ترین لایه جو خورشید است که به علت نور بسیار درخشنده‌ی لایه شیدسپهر، تاج در حالت عادی قابل رؤیت نیست و تنها در مدت یک گرفتگی کلی خورشید همانند مروارید سفیدی که سطح خورشید را احاطه کرده است دیده می‌شود.

دمای خورشید بطور پیوسته از ۱۵ میلیون کلوین در مرکز تا ۶۰۰۰ کلوین در فتوسفر تغییر می‌کند. هرچه از فتوسفر دور می‌شویم و به سمت تاج نزدیک می‌شویم برخلاف انتظار، دما افزایش پیدا می‌کند و در یک ناحیه‌ی ۳۰۰۰ کیلومتری بین فتوسفر و تاج به نام ناحیه‌ی گذار دما از ۶۰۰۰ کلوین به یک میلیون کلوین افزایش می‌یابد. دمای تاج در ناحیه‌ی داخلی آن به ۲ میلیون کلوین می‌رسد. طبق یک قانون ساده در ترمودینامیک هرچه فاصله از منبع گرما افزایش می‌یابد دما کاهش می‌یابد، اما این مسأله در مورد منبع اصلی گرم کننده‌ی سیاره‌ی ما، خورشید صدق  نمی‌کند. دمای تاج حدود ۲ میلیون کلوین است. یعنی ۱۰۰۰ برابر داغ‌تر از سطح خورشید! این چیزی است که دانشمندان به دنبال حل معمای آن هستند.

مکانیزم‌های مختلفی برای منبع این گرما تا به حال پیشنهاد شده‌اند ولی هیچ کدام از اینها و یا ترکیبی از آنها هنوز به صورت معتبر برای این منبع تأیید نشده است. نظریه‌های اصلی و عمده در ۳ قسمت دسته‌بندی می‌شوند:

  1. شراره‌های ظریف خورشید (ریزشراره‌ها): یک شراره مشخص خورشید در هر ثانیه ۱۰۲۷ ارگ انرژی آزاد می‌کند. که این معادل است با این که ۱۰۰ مگاتن بمب هیدروژنی در یک لحظه منفجر شود. اگرچه این شراره‌ها بسیار قدرتمند هستند ولی انرژی آزاد شده از آن‌ها برای نگه داشتن دمای تاج در این حد کافی نیست.
  2. موج‌های اتمسفری: این موج‌ها که به سه دسته امواج: مغناطیسی، آلفن و صوتی تقسیم بندی می‌شوند طی فرآیندهایی گرما را از لایه‌های پایین‌تر، به سطوح بالاتر یعنی تاج خورشید انتقال می‌دهند.
  3. پراکندگی یا جریان‌های الکتریکی: حرکت‌های فتوسفر موجب تاب خوردن خطوط نیروی مغناطیسی می‌شوند که به درون تاج بالا می‌روند چنین تاب خوردن‌ها و باز شدن‌های آهسته‌ای (نوسان‌های میدان مغناطیسی) جریان الکتریکی تولید می‌کنند. جریان‌های الکتریکی نیز میدان‌های مغناطیسی ایجاد می‌کنند که