دقایقی پیش اولین تصویر از افق رویداد سیاه‌چاله مرکزی کهکشان M87 توسط تیم تلسکوپ Event Horizon منتشر شد:

تصویر واقعی از سیاه‌چاله مرکز کهکشان M87

در ویدئوی زیر که با زیرنویس فارسی است، اهمیت کشف تلسکوپ افق رویداد و نحوه عملکرد این تلسکوپ توضیح داده شده است:

به اشتراک بگذارید