منو

فوتینو در شبکه‌های اجتماعی

ویدئو

اگر سیاه‌چاله قابل دیدن نیست پس تلسکوپ افق رویداد چطور از آن تصویر تهیه کرده است؟

اولین تصویر از افق رویداد سیاه‌چاله مرکزی کهکشان M87 توسط تیم تلسکوپ Event Horizon منتشر شد. اما تلسکوپ افق رویداد چطور یک سیاه‌چاله غیر قابل رؤیت را تصویربرداری کرده است؟

بارگزاری مطالب بیشتر