منو

فوتینو در شبکه‌های اجتماعی

فیزیک

چرا جهان ما ۴ بعدی است؟

نظریه ریسمان همچنان به عنوان یکی از بهترین حدس‌های ما در درک کامل عالم است. طبق این نظریه، جهان به صورت ۲۶ بعدی وجود دارد! در نتیجه این بسیار عجیب است که چرا فقط ۴ بعد آن برای آشکار شده است. شاید باید طور دیگری به این مسأله نگاه کرد.

اگر سیاه‌چاله قابل دیدن نیست پس تلسکوپ افق رویداد چطور از آن تصویر تهیه کرده است؟

اولین تصویر از افق رویداد سیاه‌چاله مرکزی کهکشان M87 توسط تیم تلسکوپ Event Horizon منتشر شد. اما تلسکوپ افق رویداد چطور یک سیاه‌چاله غیر قابل رؤیت را تصویربرداری کرده است؟

چرا در فیزیک به بعد پنجم نیاز داریم؟

فیزیکدانان سعی دارند که برای نیروهای چهارگانه بنیادی خاستگاه مشترکی را بیابند. این امید با نظریه مه‌بانگ و انبساط جهان فیزیکی سازگار است. چون این دو فرضیه ، با فرض درست بودن آنها ، گواه بر آن هستند که در آغاز تنها یک نیرو و یک نوع از ذرات وجود داشته اند. میل به دستیابی به ساختار و فرضیه‌ای یگانه، در حقیقت ناشی از این واقعیت است که جهان فیزیکی در آغاز، از تقارنی بسیار گسترده برخوردار بوده است.

چرا هسته‌ی زمین جوان‌تر از سطح آن است؟

هر کسی دوست دارد قلبش جوان بماند. حتی زمین هم قلبش جوان‌تر از خودش است! محاسبات نشان می‌دهد که هسته‌ی زمین ۲٫۵ سال از سطح آن جوان‌تر است. فکر می‌کنید علت آن چیست؟ بلی درست حدس زدید، علت آن از نظریه نسبیت عام ناشی می‌شود!

معمای پیدایش زمان

ریچارد مولر، فیزیکدان «دانشگاه کالیفرنیا-برکلی» معتقد است که برخورد سیاهچاله‌ها با همدیگر، صرفا منجر به لرزش فضای پیرامون آن‌ها نمی‌شود، بلکه این برخورد، باعث به وجود آمدن لحظات جدید در بعد زمان هم می‌شود.

بارگزاری مطالب بیشتر